Reviews (selected)

 • Asta Vrečko, Podoba nove podobe, Pogledi, Ljubljana, June 7, 2011
 • Asta Vrečko, Knjige iz knjig tudi v vizualni umetnosti, Pogledi, Jan. 26, 2011, Vol. 2, No. 3, p. 21-22.
 • Blick auf das Gesicht, Galerie Ganghof zeigt neue Ausstellung "Im Angesicht" Bertesgadenblatt,  Nov. 2010
 • Marijan Zlobec, Računalnik kot partner v čustvenem dialogu – Computer as a partner in an emotional dialogue, Delo, May 20, 2009, Ljubljana
 • Bojan Wakounig, Škatla brez kože, lebdeča, Radio dva, 9.12. 2009, Celovec
 • Prof. dr. Milček Komelj, Slovar čustev v poetični govorici senc – Dicitionary of Emotions in poetical discourse on shadows, Galerija Mol, Ljubljana, 2010
 • Mojca Pišek, Senca v prostoru, ki je škatla – Shadow in the space which is box, Dnevnik, 2.3. 2010, Ljubljana
 • Aleksander Basin, Eva Petrič – home with shadows, via gravitation, in Heimat – Domovina, katalog, Museum Moderner Kunst Kaernten, Klagenfurt, 2010, p. 54 – 57
 • Jeff Travel, Sub-ject: Eva Petrič in Vienna, http://www.sub-ject.com/2009/11/eva-petric-in-vienna/
 • Lev Detela, Dve dunajski razstavi Eve Petrič – Two viennese exhibitions of Eva Petrič, RAI Trst, Slovenski program, Jan. 2009
 • Marijan Zlobec, Računalnik kot partner v čustvenem dialogu – Computer as a partner in an emotional dialogue, Delo, May 20, 2009, Ljubljana
 • Bojan Wakounig, Škatla brez kože, lebdeča, Radio dva, 9.12. 2009, Celovec
 • Prof. dr. Milček Komelj, Vila nočnega neba – The Fairy of the Night Sky, Likovni kritiki izbirajo 2008, februar, Društvo slovenskih likovnih kritikov, Ljubljana, 2008
 • Marijan Zlobec, Popotovanje z mnogimi postajami – A journey with many stops, Delo, Jan. 8, 2008, Ljubljana
 • Aleksander Bassin, Uvod v katalog, Eva Petrič, City art museum, Ljubljana, 2008
 • Tanja Pavlič, Življenje je boj za obstanek, Indirekt, 16.10. 2008, Ljubljana
 • Semira Osmanagić, Neobremenjeni svetovi senc, Nedelo, 26. 10. 2008, Ljubljana
 • Boris Gorupič, Vizualna različnost, Polet, 29. 10. 2008, Ljubljana
 • Prof. dr. Milček Komelj, Fotografije Eve Petrič – Senčni odsevi rajskih podob – Shadow reflections of sacral images – art photography of Eva Petrič, Ampak, 2007, letnik 8, št. 8-9, stran 91-92 

Komentiranje je zaprto.